top of page

Privatlivspolitik

I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige Landal Greenparks ApS CVR nr. 37347531, Gl. Kærvej 15, 6800 Varde. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: info@landal.dk

Landal Greenparks behandler de persondata, du har afgivet i forbindelse med udfyldelse og indsendelse af kontaktoplysninger via kontaktformularen eller ved direkte henvendelse til vores kontaktcenter pr. telefon, for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os på vores hjemmeside.  Vi indsamler almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig.


Landal Greenparks bruger nogle persondata til statistiske formål og for at optimere vores service til dig. Disse behandlinger er foretaget på basis af Landal Greenparks interesse i at målrette markedsføring og yde den bedst mulige service. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.

 

Landal Greenparks videregiver, i et nødvendigt omfang, relevante personoplysninger til andre selskaber i Landal koncernen, samarbejdspartnere som for eksempel ejendomsmægler samt offentlige myndigheder med henblik på at kunne gennemføre den bedste service i forbindelse med din interesse for køb af feriehus samt selve købet, eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.


Landal Greenparks overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS, hvor vi har sikret passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, enten fordi Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det pågældende land, eller via det såkaldte ”Privacy Shield” program eller standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. Du kan få nærmere information herom ved henvendelse til info@landal.dk.


Landal Greenparks opbevarer kun dine persondata i den periode det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning. Du har ret til at blive oplyst om og få kopi af de data, Landal Greenparks har registreret, til at få sådanne data ændret, hvis de er urigtige, til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig, samt til at anmode Landal Greenparks om at begrænse behandling af dine persondata. Du kan skrive til os på info@landal.dk.


Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

bottom of page